Lesmateriaal

Syllabus

Voorbeelden van vroegmoderne bronnen

Brieven, casus brief van Graaf van Egmont

Brieven, economische correspondentie en handelsarchief

Demografische bronnen, casus parochieregisters

Financiële bronnen, casus Eeklo en Gent stadsrekeningen

Financiële bronnen, casus Kortrijksesteenweg

Financiële bronnen, casus Brugse ambachtsrekeningen

Financiële/juridische bronnen, casus Antwerpse schoutrekeningen

Juridische bronnen, casus Hiëronymusdu Quesnoy

Juridische bronnen, casus Raad van Vlaanderen, Criminele Examens 8570-8595 (1671-1723)

Juridische bronnen, willige rechtspraak casus Antwerpen

Juridische bronnen, lijkschouwingsrapporten

Materiële cultuur, staten van goed

Narratieve bronnen, casus de ‘Grand Tour’

Overheidsdocumenten, casus consult van de Hoge Raad voor de Nederlanden

Wetgeving, casus ordonnantie

Webtutorials