Secundaire literatuur

Bibliografieën

Bibliografieën specifiek voor de middeleeuwen

Nationale bibliografieën

Thematische bibliografieën

Lokale bibliografieën

Je kan zoeken naar lokale studies via overkoepelende databanken:

Lokale of regionale historische kringen bieden soms ook databanken aan. Zoeken naar erfgoedverenigingen kan via deze kaart.

Retrospectieve bibliografieën

  • Overzicht terug te vinden in handboek Steven Vanderputten, Jelle Haemers, Tim Soens en Jeroen Puttevils, Typologie en heuristiek van de bronnen voor de geschiedenis van de middeleeuwen (Gent: Lannoo, 2022).

 

Tijdschriften

Vaktijdschriften gespecialiseerd in de middeleeuwen

Algemene vaktijdschriften

Thematische vaktijdschriften

Vaktijdschriften gespecialiseerd in een bepaalde regio

 

Encyclopedieën en lexica

Encyclopedieën

Biografische repertoria

België

Luxemburg

Nederland

Duitsland

Groot-Brittannië

Vorstenhuizen en adel

Ambtenaren en vorstelijk personeel

Kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders

Varia

Thematische repertoria