Papyrologie

Hulpmiddelen

Inleidingen

 • Bagnall, Roger S., Reading Papyri, Writing Ancient History, London – New York, Routledge, 1995, viii+145 p.
 • Bagnall Roger S. (ed.), Oxford Handbook of Papyrology, Oxford, University Press, 2009
 • Cotton, Hannah M. – Cockle, E. H. – Millar Fergus, G. B., The Papyrology of the Roman Near East: A Survey, in: Journal of Roman Studies 85 (1995), p. 214-235
 • Luijendijk, A., Greetings in the Lord: Early Christians and the Oxyrhynchus papyri (Harvard Theological Studies 60), Cambridge, MA, 2008
 • Mitteis, L. – Wilcken, Ulrich, Grundzüge und Chrestomathie der Papyrusurkunde, 4 delen in 2 vol., Berlin, 1912
 • Montevecchi, , La papirologia, Milano, Vita e Pensiero, 1988, 2ª ed.
 • Rowlandson, J., Women and society in Greek and Roman Egypt: A sourcebook. Cambridge, 1998

Bibliografieën

 • Bibliographie papyrologique (BP)
  Bibliographie papyrologique (BP), Bruxelles, Fondation Égyptologique Reine Élisabeth / Egyptologische Stichting Koningin Elisabeth, 1932-, http://www.aere-egke.be/BP.htmBegonnen als steekkaartencatalogus door Marcel Hombart in 1932, bijgehouden door de Fondation Égyptologique Reine Élisabeth / Egyptologische Stichting Koningin Elisabeth.
  Alle fiches van de jaren 1932-2004 (37.496 titels) zijn opgenomen op de cd-rom Subsidia papyrologia cd-rom v2.0 – Nachtergael, Georges – Martin, Alain e.a., BP32-04, on: Subsidia papyrologia cd-rom v2.0, Bruxelles, Association Égyptologique Reine Élisabeth, 2004
  Ondertussen is de bibliografie (57.130 titels) ook online bevraagbaar op http://www.aere-egke.be/BP_enligne.htm
  Vier maal per jaar wordt de Filemaker databank up-to-date gebracht. Geabonneerden krijgen de update als email attachment toegestuurd. Een jaar later wordt de meest recente informatie ook online toegevoegd.
 • Trismegistos bibliography, Leuven, https://www.trismegistos.org/index_bib [cf. 6.4]
  een online databank met ca. 75000 titels die in een van de aangesloten Trismegistos databanken gebruikt worden, maar die in geen enkel opzicht exhaustief wil zijn (behalve voor demotische studies).
 • Bulletin papyrologique, in: Revue des études grecques (REG)
 • Chronique papyrologique, in: Revue historique de droit français et étranger (RD)
 • Juristische Papyruskunde, in: Studia et documenta historiae iuris (SDHI) (driejaarlijks vanaf 1935)

Repertoria van uitgaven

 • Bibliographie papyrologique [cfr. 6.1.2]. Concordances: Recueils papyrologiques, Bruxelles, ULB, een downloadbare pdf op http://www.aere-egke.be/sigles_pap.pdf, 2008-
 • Checklist of editions of Greek, Latin, Demotic, and Coptic papyri, ostraca and tablets
  Oates, John F. – Willis, William H. e.a., Checklist of editions of Greek, Latin, Demotic, and Coptic papyri, ostraca and tablets, Durham (NC), Duke University, http://papyri.info/docs/checklist
  Oates, John F. – Bagnall, Roger S. – Clackson, Sarah J., Checklist of editions of Greek, Latin, Demotic, and Coptic papyri, ostraca and tablets. Fifth edition, 2001, New York, American Society of Papyrologists, xiii + 121 p. (Bulletin of the American Society of Papyrologists. Suppl., 9) (de laatste gedrukte versie van de Checklist – 1974(1))
  Dit is het standaardreferentiewerk voor afkortingen van edities en voor bibliografische verwijzingen naar edities.
 • Mertens-Pack3
  Mertens, – Pack, R. A., Catalogue des papyrus littéraires grecs et latins, bij het Centre de Documentation de Papyrologie Literaire (CEDOPAL), Louvain-la-Neuve, http://web.philo.ulg.ac.be/cedopal/en/
  Afkorting: MP3
  Een repertorium niet van uitgaven, maar van individuele literaire teksten, met een korte beschrijving en verwijzing naar de editie. Men kan dit gebruiken samen met het volgende item:
 • Leuven Database of Ancient Books (LDAB)
  Clarysse, Willy (m.m.v. France, Jacques – Minnen, Peter van – Verreth, Herbert e.a.), Leuven Database of Ancient Books (LDAB), Leuven, https://www.trismegistos.org/ldab/
  Dit project wil een overzicht bieden van alle bewaarde manuscripten van literaire teksten uit de oudheid tot het jaar 800. De databank, een onderdeel van Trismegistos [cf. 6.4], bevat momenteel 16.554 Er is ook een grafiekfunctie aan verbonden waarbij de gebruiker kan kijken uit welke periode manuscripten van antieke auteurs dateren.
 • Trismegistos Archives, Leuven, https://www.trismegistos.org/arch/ [cf. 6.4]
  Dit is een repertorium van de 537 gekende papyrus-archieven. Je vindt hier bibliografie, staat van het onderzoek, referenties naar edities van de papyri. Zie ook de daaruit afgeleide publicaties:
  – Vandorpe, Katelijn – Waebens, Sofie, Reconstructing Pathyris’ archives. A multicultural community in Hellenistic Egypt (Collectanea Hellenistica, 3), Brussel, Koninklijke Vlaamse academie van België, 2009
  – Vandorpe, Katelijn – Clarysse, Willy – Verreth, Herbert e.a., Graeco-Roman archives from the Fayum (Collectanea Hellenistica – KVB, 6), Leuven e.a., Peeters, 2015
 • The Herculaneum Society. The Books from Herculaneum: A Guide to Editions and Translations of the Principal Works Discovered at Herculaneum and Related Texts: http://www.herculaneum.ox.ac.uk/?q=Home%20Introduction

Woordenboeken en lexica

 • Cervenka-Ehrenstrasser, -M. (ed.), Lexikon der lateinischer Lehnwörter in den griechischsprachigen dokumentarischen Texten Ägyptens. I (Alpha); II (Beta-Delta), Wenen, Hollinek, 1996-, 276 p. (Mitteilungen aus der Papyrussammlung der österreichischen Nationalbibliothek, NS., 27. Folge 1-2)
  Afkorting: Lex. lat. Lehn.

Dit was bedoeld als opvolger van het lexicon van Daris 1991, maar het project is stilgevallen nadat Cervenka-Ehrenstrasser ontslag nam als uitgever.

 • Daris, Sergio, Il lessico latino nel greco d’Egitto, Barcelona, 1991, 2a edizione, 171 p.
  Latijnse woorden en leenwoorden in Griekse documentaire papyri.
 • Gignac, F. T., A grammar of the Greek papyri of the Roman and Byzantine periods, 2 vol., Milano, 1976-1982
 • Mayser, E., Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemäerzeit, 2 vol. in 6 delen (I.1-I.3, II.1-II.3), Leipzig, 1906-1938
 • Peremans, Willy – Van ‘t Dack, Edmond e.a., Prosopographia Ptolemaica, 10 vol., Louvain, 1950-2002 (in de reeks Studia Hellenistica) [cf. 3.5.2]
 • Preisigke, Namenbuch [cf. supra 4.2]
  Afkorting: NB
  – Preisigke, Friedrich, Namenbuch, enthaltend alle griechischen, lateinischen, ägyptischen, hebräischen, arabischen und sonstigen semitischen und nicht semitischen Menschennamen, soweit sie in griechischen Urkunden Ägyptens sich vorfinden, Heidelberg, 1922, 526 col. (= Amsterdam, Hakkert, 1967)
  – Foraboschi, D., Onomasticon alterum papyrologicum. Supplemento al Namenbuch di F. Preisigke, Milano, 1971, 353 p. (Testi e documenti per lo studio dell’antichità, 16. Serie papirologica, 2)
  Een onomastisch woordenboek (met supplement) van namen die voorkomen in Griekstalige Egyptische documenten.
 • Ronchi, , Lexicon theonymon rerumque sacrarum et diuinarum ad Aegyptum pertinentium quae in papyris ostracis titulis Graecis Latinisque in Aegypto repertis laudantur, 5 vol., Milan, 1974-1977 (Testi e documenti per lo studio dell’antichità, 45)
  Een woordenboek van godennamen en cultuspraktijken in Egyptische papyri en ostraka
 • Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden
  Afkorting: WB
  – Preisigke, Friedrich – Kiessling, , Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden, 4 Teile, Berlin – Marburg, 1925-1993
  – Kiessling, E. – Rübsam, W. e.a., Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden. Supplement 1 (1940-1966), Amsterdam, 1969-1971
  – Rupprecht, H.-A. – Jördens, A., Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden. Supplement 2 (1967-1976), 3 (1977-1988), Wiesbaden, 1991-2000Delen I-III verschenen tussen 1925 en 1931 onder leiding van Preisigke, deel IV verscheen in afleveringen tussen 1944-1993 o.l.v. Kiessling.
 • Wörterlisten aus den Registern von Publikationen griechischer und lateinischer dokumentarischer Papyri und Ostraka
  – Hagedorn, Dieter – Maresch, Klaus (Verf.), Wörterlisten aus den Registern von Publikationen griechischer und lateinischer dokumentarischer Papyri und Ostraka, laatste update 21.07.2019; aanvankelijk uitgebracht als pdf, maar tegenwoordig een website, https://papyri.uni-koeln.de/papyri-woerterlisten/index.html
  – Hagedorn Dieter (Verf.), Konträrindex. Rücklaüfiges Verzeichnis der in den Abschnitten 02, 03 und 05 der Wörterlisten enthaltenen Namen und Wörter, Heidelberg, 2018, 22. Verfassung, downloadbaar als pdf, http://www.zaw.uni-heidelberg.de/hps/pap/WL/Kontr.pdfIndices van alle woorden in gepubliceerde papyri sinds 1996. Het is bedoeld als aanvulling op de DDbDP en op het Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden. In de Konträrindex zijn de woorden opgenomen alfabetisch op basis van de laatste letters.

 

Uitgaven van papyri en ostraka

Voor een exhaustieve lijst zie de Checklist [cf. 6.1.3]. Let op het gebruik van de sigels. P. Köln II 125 verwijst naar de uitgave van de papyrusverzameling die in Keulen bewaard wordt, tweede volume, nr. 125. Bij ostraka staat een O. vooraan het sigel.

Papyruscollecties worden meestal uitgegeven per bewaarplaats (zoals Keulen in het voorbeeld), maar soms ook per moderne vindplaats (P. Fayum) of antieke plaats van oorsprong (P. Oxy.: papyri uit Oxyrhynchus), of per archief (P. Abbin. = papyri van Abbinaeus, een Romeins officier uit de 4e eeuw). Daarnaast bestaan er thematische corpora.

Bloemlezingen en thematische corpora

 • Andorlini, I., Greek medical papyri, 2 vol. Florence, Italy: Istituto Papirologico G. Vitelli, 2001-
 • Bastianini, G. – Michael Haslam – Herwig Maehler – Franco Montanari, Commentaria et lexica graeca in papyris reperta (CLGP). vol. 1. Berlin: de Gruyter, 2004
 • Corpus dei papiri filosofici greci e latini (CPF), Florence, Italy: Olschki, 1989-
 • Burnet, , L’Égypte ancienne à travers les papyrus. Vie quotidienne, Pygmalion 2003, 319 p.
  227 papyri i.v.m. het dagelijks leven in Ptolemaeïsch en Romeins Egypte.
 • Gallazzi, C. – B. Kramer – S. Settis – Gianfranco Adornato – Albio C. Cassio – Agostino Soldati, Il papiro di Artemidoro. 2 vol., Milano, 2008
 • Hengstl, – Häge, G. – Kühnert, H., Griechische Papyri aus Ägypten als Zeugnisse des öffentlichen und privaten Lebens, München, 1978, 438 p.
  161 papyri met vertaling en commentaar.
 • Horsley, G. H. R. – S. R. Llewelyn, New documents illustrating early Christianity. North Ryde, 1981-
 • Naldini, M., Il Cristianesimo in Egitto. Lettere private nei papri dei secoli II-IV, 2d ed. Biblioteca patristica. Fiesole, 1998
 • Select Papyri
  Hunt, S. – Edgar, C.C. – Page, D.L. (ed.), Select Papyri, 3 vol., London, Heinemann & Cambridge (MA), Harvard University Press, 1932-1942 (Loeb Classical Library no. 266, 282 en 360)
  Delen 1-2 bevatten 434 documentaire papyri met vertaling, deel 3 bevat 147 literaire papyri met vertaling.
 • The Gnostic Society Library. The Nag Hammadi Library (gnostische teksten)
  http://www.gnosis.org/naghamm/nhlalpha.html

Uitgaven van papyri en andere dragers buiten Egypte

De papyrologie houdt zich voornamelijk bezig met teksten uit Egypte, maar er zijn ook papyri gevonden buiten Egypte, naast schrijftafeltjes (vaak met T. van tabula afgekort).

Tabulae van Caecilius Iucundus (TPomp, T. Pompeii, T. Jucundus)

153 documenten uit Pompeii, vnl. triptieken (3 samengebonden tabletjes), een tiental diptieken (2 aaneengebonden tabletjes, waarvan meestal slechts één tabletje fragmentair bewaard is), 53-62 n.C.

 • Mommsen, Theodor, Die pompejanischen Quittungstafeln des L. Caecilius Iucundus’, in: Hermes 12 (1877), p. 88-141 (= Gesammelte Schriften III,3, p. 221-274)
 • Zangermeister, CIL IV, 1, 3340, nr. 1-153 (Corpus inscriptionum Latinarum – cf. supra 5.4.1), 1898
 • Andreau, Jean, Les affaires de Monsieur Jucundus, Rome, Ecole Française de Rome, 1974 (Collection de l’Ecole Française de Rome 19)
Tabulae Pompeianae

twee geïsoleerde tabletjes uit Pompeii, in CIL opgenomen met de tabulae Iucundianae

 • Zangermeister, CIL IV, 1, 3340, nr. 154-155 (Corpus inscriptionum Latinarum – cf. supra 5.4.1), 1898
Tabulae van de Sulpicii (tabulae van de Agro Murecine, TP, TPSulp)

127 documenten uit Pompeii, diptieken en triptieken tussen 26 en 61 n.C.

 • Camodeca, Giuseppe, Tabulae Pompeianae Sulpiciorum (TPSulp.). Edizione critica dell’archivio puteolano dei Sulpicii. 2 vol. (Vetera 12), Rome, Quasar, 1999
Tabulae Herculanenses

Tabulae ceratae gevonden in Herculaneum. 102 nummers, gepubliceerd in het tijdschrift Parola del Passato.

De tabulae komen uit diverse privé-archieven.

Tabulae Dacicae (T. Dacia)

Wastafeltjes gevonden in de Dacische goudmijnen, 131-167 n.C.

 • CIL 2 p. 921-960 (+ Ephemeris Epigraphica II, 467; IV,187-88)
 • Inscriptiones Daciae Romanae I (1975), no. 31-55
 • FIRA III, nr. 87-90, 120, 122-3, 125, 150, 157
Tabulae Vindonissae (T. VINDON.)

612 tabulae, waarvan ca. 90 met leesbare tekstfragmenten afkomstig uit het legerkamp bij Vindonissa (Windisch, Zwitserland), ca 30-101 n.C.

 • Speidel, Michael Alexander, Die römischen Schreibtafeln von Vindonissa, Brugg, 1995-1996
Tabulae Vindolandenses (Tab. Vindol., TV)

Geen wastafeltjes, maar dunne houten tabletjes. Gevonden bij archeologische opgravingen in het fort van Vindolanda aan de muur van Hadrianus. 455 tabletjes (op een totaal van meer dan 2000) zijn momenteels (deels) ontcijferd. De tabletjes dateren van ca. 90 – 125 n.C.

 • Bowman, Alan K. – Thomas, D., The Vindolanda Writing Tablets (Tabulae Vindolandenses), 2 vol., London, 1983-1994
 • Bowman, Alan K., Life and Letters on the Roman Frontier. Vindolanda and its people, London, 1994
 • Vindolanda Tablets Online, Oxford, Center for the Study of Ancient Documents, http://vindolanda.csad.ox.ac.uk/
  Afkorting TVII
  ’Definitieve’ publicatie van de leesbare tabulae. Gebaseerd op de tweede gedrukte uitgave
‘Bloomberg tablets’

Het gaat om 405 wassen tafeltjes gevonden in London die betrekking hebben op de vroegste Romeinse aanwezigheid. Nog niet volledig gepubliceerd.

 • Tomlin, R. S. O., Roman London’s first voices: writing tablets from the Bloomberg excavations, 2010-2014 (Mola Monographs 72), London, 2016
Derveni

Een filosofisch-religieuze tekst uit de 4e eeuw v.C., gevonden in Derveni nabij Thessaloniki.

 • Tsantsanoglou, K. – Parássoglou, G.M. – Kouremenos, T. (ed.), The Derveni Papyrus (Studi e testi per il “Corpus dei papiri filosofici greci e latini, vol. 13), Florence, 2006
Nessana (P. Ness.)

195 literaire en documentaire papyri uit Nessana in Zuid-Palestina in de Negevwoestijn, 6e-7e eeuw n.C.

 • Colt, H. D. – L. Casson, Lionel – Hettich, E. L. – Kraemer, Casper J. Jr., Excavations at Nessana, 3 vol., Princeton, NJ, 1950-1962
Tabulae albertini (T. Albertini)

34 houten tafeltjes uit de Vandalentijd gevonden in Algerije in Noord-Afrika.

 • Courtois, Christian – Leschi, Louis – Perrat, Charles – Saumagne, Charles (ed.), Tablettes Albertini. Actes privés de l’époque vandale (fin du 5e siècle). 2 vol, Gouvernement général de l’Algérie. Service des antiquités. Missions archéologiques. Paris, 1952
Petra (P. Petra)

49 verkoolde papyri uit Petra (Jordanië), 6e eeuw n.C., documentaire teksten.

 • Frösén, J. – A. Arjava – M. Lehtinen – M. Buchholz – T. Gagos (ed.), The Petra papyri, 4 vol., Amman, 2002-2013
Bu Njem (O. Bu Njem)

151 ostraka in het Latijn, midden 3de eeuw n.C., gevonden in Bu Njem in Libya. Zoals de Vindolanda-tabletten betreffen ze voornamelijk het militaire leven.

 • Marichal, Robert, Les ostraca de Bu Njem. Supplements to Libya antiqua 7. Tripoli, 1992
Italië (P. Ital.)

52 Latijnse documenten uit Ravenna. De teksten hebben betrekking op de kerk (schenkingen, contracten e.d.).

 • Tjäder, Jan-Oof, Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700, 2 vol., Lund, 1955-1982
Spanje

Leien tafeltjes met documenten uit de 6e-8e eeuw.

 • Velázquez Soriano, I., Documentos de época visigoda escritos en pizarra (siglos VI-VIII). Turnhout: Brepols, 2000
Palestina (P. Yadin)

Teksten uit de periode 93/94 tot 132 n.C. over de vrouw Babatha (voornamelijk eigendomskwesties). Teksten in het Grieks, Hebreeuws en Aramees.

 • Yadin, Y. – J. C. Greenfield – A. Yardeni – B. Levine, The documents from the Bar Kokhba period in the Cave of Letters: Hebrew, Aramaic, and Nabataean-Aramaic papyri. 2 vol., Judean Desert Studies, Jerusalem, 1989

Daarnaast zijn er natuurlijk ook de beroemde Qumranrollen (in het Aramees).

Dura-Europos (P. Dura)
 • B. Welles – R. O. Fink – J. F. Gilliam (ed.), The excavations at Dura-Europos conducted by Yale University and the French Academy of Inscriptions and Letters, Final report V, Part I, The parchments and papyri, New Haven, 1959

Zie ook P. Euphrates 1-9: teksten uit de Romeinse tijd uit het gebied van de midden Euphrates in het Grieks, Latijn en Syrisch. Zie de Checklist [cf. 6.1.3] en P. Euphrate. Le corpus des documents du Moyen Euphrate, http://www.papyrologie.paris-sorbonne.fr/menu1/collections/pgrec/peuphrategeneral.htm

Bactrië

Aramese documenten uit de vierde eeuw v. Chr., die een licht werpen op de adminstratie van Bactrië in deze periode. https://www.khalilicollections.org/all-collections/aramaic-documents/

 

Nieuwe publicaties en revisies

Binnen de papyrologie wordt de rol van het SEG voor de Griekse epigrafie (nl. het verzamelen van los gepubliceerde teksten en van correcties op bestaande edities) waargenomen door twee verschillende publicaties.

Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Ägypten (BL)

Geeft een overzicht van alle correcties die op eerdere edities van papyri worden voorgesteld. De BL verschijnt regelmatig, maar niet op vaste tijdstippen:

I, ed. Friedrich Preisigke. Berlin – Leipzig, 1922
II, ed. F. Bilabel, in 2 delen, Heidelberg, 1929-1933
III, ed. M. David – B.A. van Groningen – E. Kiessling, Leiden 1958
IV, ed. M. David – B.A. van Groningen – E. Kiessling, Leiden 1964
V, ed. E. Boswinkel – M. David, B.A. van Groningen – E. Kiessling, Leiden 1969
VI, ed. E. Boswinkel – P.W. Pestman – H.-A. Rupprecht, Leiden 1976
VII, ed. E. Boswinkel – W. Clarysse – P.W. Pestman – H.-A. Rupprecht, Leiden 1986
VIII, ed. P.W. Pestman – H.-A. Rupprecht. Leiden 1992
IX, ed. P.W. Pestman – H.-A. Rupprecht, Leiden 1995
X, ed. P.W. Pestman – H.-A. Rupprecht, Leiden 1998
XI, ed. H.-A. Rupprecht – A. M. F. W. Verhoogt, Leiden, 2002
XII, ed. H.-A. Rupprecht – K.A. Worp, Leiden, 2009
XIII, ed. Francisca A. J. Hoogendijk e.a., Leiden, 2017 [te downloaden als pdf op https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/humanities/berichtigungsliste]

Een compilate van deel I-XI was beschikbaar op cd-rom, maar deze werkt niet meer op hedendaagse computers: Berichtigungsliste der Griechischen Papyrusurkunden aus Ägypten Band I-XI, Leiden – Boston, Brill, 2009
Zie ook:
– Clarysse, Willy – Daniel, R. W – Hoogendijk, Francisca A. J. – Minnen Peter van (ed.), Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Ägypten: Konkordanz und Supplement zu Band I-VII, Leuven, Peeters, 1989
– Bakker, M. J. – Bakkers, A. V. – Hoogendijk, Francisca A. J. e.a., Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Ägypten. Konkordanz zu Band VIII-XI, Leiden, 2007

Sammelbuch Griechische Urkunden aus Aegypten
 • Preisigke, Friedrich e.a., Sammelbuch griechischer Urkunden aus Ägypten, 29 vol., Straßburg e.a., 1915-2016
  Afkorting: SB
  Bundeling van nieuw verschenen teksten of substantiële herzieningen van eerder gepubliceerde teksten. Omvat zowel papyri als inscripties.

Databanken

Papyri.info

De digitale hulpmiddelen van de papyrologie zijn bijna allemaal gebundeld in Papyri.info (http://www.papyri.info)

Duke Databank of Documentary papyri (DDbDP)

Aanvankelijk opgenomen in Perseus Digital Library, Sommerville (MA), Tufts University, maar tegenwoordig alleen nog raadpleegbaar langs Papyri.info.

Dit project heeft als doelstelling om de full text van alle gepubliceerde niet-literaire papyri elektronisch toegankelijk te maken, maar ondertussen worden ook literaire en subliteraire papyri opgenomen (cf. DCLP). Deze databank neemt in zekere zin de rol van de bestaande edities over, maar deze laatste blijven het referentiepunt.

Heidelberger Gesamtverzeichnis (HGV)

Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Aegyptens, Heidelberg, http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~gv0/
[een oudere versie op cd-rom: Subsidia Papyrologia cd-rom v2.0, Bruxelles, Association Égyptologique Reine Élisabeth, 2004]

De HGV biedt een databank aan met vooral de chronologische de metadata van alle gepubliceerde documentaire papyri, informatie die eveneens getoond wordt op Papyri.info. Literaire papyri zijn niet opgenomen. Elk papyrus heeft een fiche met:
– Bibliografische referenties
– ‘Berichtigungsliste’ (indien opgenomen) (cf. 6.3)
– Datering
– Herkomst
– Originele titel (indien er een is)
– Materiaal (papyrus, ostrakon, schrijftafeltje)
– Foto (indien beschikbaar)
– Een link naar de tekst in de Duke Databank of Documentary Papyri
– Verwijzing naar een vertaling (offline of online) (indien beschikbaar)
– Opmerkingen
– Sleutelwoorden die de inhoud beschrijven
– Een link met de Trismegistos databank

Digital Corpus of Literary Papyri (DCLP)

Digital Corpus of Literary Papyri (DCLP), http://www.litpap.info/: ‘a comprehensive, searchable and browsable digital collection of literary and subliterary texts surviving on papyrus and other portable materials from Egypt and other areas of the ancient Mediterranean’

Advanced Papyrological Information System (APIS)

Advanced Papyrological Information System (APIS), Columbia University e.a., https://papyri.info/docs/apis

Een grootschalig internationaal project om alle bewaarde papyri (inclusief de niet gepubliceerde) te digitaliseren en van informatieve records te voorzien. In november 2009 waren 28.677 records opgenomen met 18.670 afbeeldingen. Sinds 2013 wordt ook APIS gehost door Papyri.info.

Trismegistos (TM)

Trismegistos, Leuven, http://www.trismegistos.org/ (sinds 2008, maar met voorgangers)

Trismegistos biedt geen teksten aan, maar metadata over elke tekst (zoals publicaties, herkomst, datering, collectie, archief; plus vermelde persoonsnamen, plaatsnamen en ethnica, antieke auteurs) in een databank die oorspronkelijk op Grieks-Romeinse Egypte gefocust was, maar zich ondertussen uitgebreid heeft over de hele antieke wereld. Voor het moment (24.10.2019) verschaft Trismegistos informatie over 804.952 antieke teksten.

De databank bestaat uit verschillende onderdelen:

– Texts, https://www.trismegistos.org/tm/
– LDAB, https://www.trismegistos.org/ldab/
– Languages / scripts, https://www.trismegistos.org/lang/
– Collections, https://www.trismegistos.org/coll/
– Archives, https://www.trismegistos.org/arch/
– People, https://www.trismegistos.org/ref/
– Places, https://www.trismegistos.org/geo/
– Authors, https://www.trismegistos.org/authors/
– Time, https://www.trismegistos.org/time/
– Words, https://www.trismegistos.org/words/
– Text irregularities, https://www.trismegistos.org/textirregularities/
– Abbreviations / formulae, https://www.trismegistos.org/abb/
– Seals, https://www.trismegistos.org/seals/
– Editors, https://www.trismegistos.org/edit/
– Networks, https://www.trismegistos.org/network/
– Bibliography, https://www.trismegistos.org/index_bib
– Magic, https://www.trismegistos.org/magic/

 

Via Trismegistos kan men ook links vinden naar andere online databanken. Enkele belangrijke zijn:

 • Oxyrhynchus Online: http://www.papyrology.ox.ac.uk/POxy/, ‘a guide and online database for the Oxyrhynchus papyri’
 • Organa Papyrologica & Papyrus Portal, https://www.organapapyrologica.net/content/start.xml, een Duitse tegenhanger van het overwegend Amerikaanse APIS
The Arabic Papyrological Database
 • The Arabic papyrological database, https://www.apd.gwi.uni-muenchen.de/apd/project.jsp

De databank bevat de edities van 12.751 Arabische papyrologische teksten, met transcriptie en vertaling.

Tijdschriften

 • Aegyptus: Rivista italiana di egittologia e papirologia (Aegyptus)
 • Analecta Papyrologica (AnalPap)
 • Archiv für Papyrusforschung (APF of AfP)
 • Bulletin of the American Society of Papyrologists (BASP)
 • Chronique d’Égypte (CdÉ)
 • Journal of Juristic Papyrology (JJP)
 • Tyche: Beiträge zur alten Geschichte, Papyrologie und Epigraphik (Tyche)
 • Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (ZPE)