Tijdschriften

Het onderstaande overzicht biedt een selectie van wetenschappelijke tijdschriften die deels of volledig zijn gewijd aan (aspecten van) de vroegmoderne geschiedenis. Wanneer men op een titel klikt, wordt men geleid naar de thuispagina van het tijdschrift in kwestie. Vele van deze tijdschriften worden ook digitaal gepubliceerd en worden door de uitgever al dan niet gratis beschikbaar gesteld. Indien de toegang betalend is, kan worden nagegaan of de titel wordt aangeboden door bv. de Gentse Universiteitsbibliotheek. De toegang is dan evenwel beperkt tot het domein van de UGent. Meer dan honderd Franstalige tijdschriften worden gratis ter beschikking gesteld via Persée. Soms betreft het enkel de niet-recente afleveringen en wordt er een ‘moving wall’ gehanteerd van enkele jaren (d.i. de periode tussen enerzijds de laatste aflevering die beschikbaar is via Persée en anderzijds de door het tijdschrift laatst gepubliceerde aflevering), maar in andere gevallen is de toegang actueel en geheel vrij. De ‘reference list’ van tijdschriften opgesteld door de European Science Foundation kan hier worden geraadpleegd.

Tijdschriften ISI Web of Science

Tijdschriften met peer review, niet ISI Web of Science

Regionale tijdschriften België

Zie ook de website van Heemkunde Vlaanderen.