Heuristiek Moderne en Hedendaagse Tijd

Historici die de moderne periode bestuderen, hebben een groot voordeel: er zijn zéér veel historische studies en bronnen beschikbaar. Maar die overvloed kan ook een nadeel zijn. Dit overzicht biedt historici die de moderne en hedendaagse periode bestuderen een startpunt en houvast.

Dit luik vormt een aanvulling op en verdieping van de overzichten aangeboden bij het inleidende luik “Inleiding tot het Historisch Onderzoek“. Het is nauw verbonden met de opleidingsonderdelen “Historische Praktijk 1: Moderne en Hedendaagse Tijd” (BA1), “Historische Praktijk 2” (BA2) en “Heuristiek: Moderne en Hedendaagse Tijd” (BA2). Deze pagina leidt je naar bibliografieën, werkinstrumenten, archieven, bibliotheken, kennisplatformen, databanken, virtuele expo’s en andere hulpmiddelen voor het vinden van literatuur en primaire bronnen m.b.t. de moderne en hedendaagse periode.  Dit overzicht streeft echter geen exhaustiviteit na. De focus ligt bovendien vooral op het Belgische grondgebied.

Een uitgebreider systematisch overzicht is terug te vinden in het referentiewerk “De Groene Bijbel”:

  • Van den Eeckhout, Patricia en Guy Vanthemsche. Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19e – 21e eeuw. Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 2017 (hier online te raadplegen)

Overzicht

 

 

 

Een toevoeging voorstellen? Broken links? Neem contact op met Davy.Verbeke@ugent.be.

Met veel dank aan Sofie Onghena, Annelies Coenen en Filip Strubbe van het Rijksarchief in België.