Inleiding tot het Historisch Onderzoek

Het luik “Inleiding tot het historisch onderzoek” is gewijd aan werkinstrumenten die beginnende studenten moeten helpen om hun eerste stappen te zetten in het historisch onderzoek. Het is gekoppeld aan het vak “Inleiding tot het historisch onderzoek” (IHO), dat wordt gedoceerd door prof. Anne-Laure Van Bruaene. De ontwikkelde kennis en vaardigheden liggen verder aan de basis van de verschillende Historische Praktijk-vakken (waaronder de Bachelorpaper) en ultiem de Masterproef.

 

 

 

 

Wil je een toevoeging voorstellen? Broken links? Neem contact op met Johan.Belaen@ugent.be.