Secundaire literatuur

Wetenschappelijke literatuur wordt op een verantwoorde manier verzameld door het raadplegen van gedrukte of digitale bibliografieën. Hieronder enkele links naar digitale bibliografieën en representatieve historische tijdschriften die vaak ook lopende bibliografieën en recensies van wetenschappelijke studies aanbieden.

Opgelet: de meeste elektronische tijdschriften en databanken zijn enkel beschikbaar binnen het UGentNet, dus gebruik een universiteitscomputer, surf via een browser die je opende in Athena of log in via VPN.

 

Historische bibliografieën (selectie)

 

Digitale heuristiek

 

Tijdschriften (selectie)

Algemene vaktijdschriften

 

Vaktijdschriften gespecialiseerd in een bepaalde periode

Klassieke Oudheid

Middeleeuwen

Vroegmoderne Tijd

Moderne en Hedendaagse Tijd

 

Thematische vaktijdschriften

 

 

Vaktijdschriften gespecialiseerd in een bepaalde regio

Nederlanden (Noord en Zuid)

Noord-Frankrijk en de Nederlanden

 

Lexica

Lexica zijn wetenschappelijke woordenboeken en encyclopedieën. Typisch voor de historische discipline zijn bijvoorbeeld de biografische repertoria waarin de levens van beroemde mannen en vrouwen worden beschreven.

Encyclopedieën (selectie)

Biografische repertoria (selectie)

 

Zotero

Zotero is een referentiemanager om literatuur op te slaan en automatisch te citeren. Via Zotero Groups kan je ook samen een literatuurlijst beheren.

  • Via de zoekfunctie kan je op zoek gaan naar eventuele openbare Zoterogroepen rond een thema. Zo kan je de literatuurlijsten van andere onderzoekers raadplegen.