Hulpmiddelen

In dit deel vind je een ruime waaier aan hulpinstrumenten, van woordenboeken tot databanken, gidsen met betrekking tot specifieke hulpwetenschappen zoals chronologie en metrologie.

Woordenboeken

Verklarende woordenboeken

Vertalende woordenboeken

Latijn

Oud- en Middelfrans

Middelnederlands

Dialectkunde

 

Toponymie en cartografie

Selectie aan woord- en handboeken

 

Heraldiek

Algemene introductie

Handboeken wapenkunde over Vlaanderen

Europese repertoria wapenkunde

Repertorium wapens Belgische adel

Repertorium wapens Vlaamse steden en gemeenten

 

Diplomatiek (oorkondeleer)

Inleidende handboeken

 

Sigillografie (zegelkunde)

Selectie relevante publicaties en repertoria voor de Lage Landen

 

Chronologie (tijdrekenkunde)

Algemene inleiding

Handboeken

 

Metrologie

Algemene inleiding

Internationaal repertorium

Over de Lage Landen

Omrekening naar metrieke stelsel

  • Regionale verschillen, consulteer specifieke publicaties.
  • Overzicht in het handboek van Steven Vanderputten, Jelle Haemers, Tim Soens en Jeroen Puttevils, Typologie en heuristiek van de bronnen voor de geschiedenis van de middeleeuwen (Gent: Lannoo, 2022).

Prijzen en lonen

 

Numismatiek en muntgeschiedenis

Algemene inleiding