Heuristiek Middeleeuwen

Het luik middeleeuwen op dit platform is nauw verbonden met het opleidingsonderdeel “Heuristiek: Middeleeuwen” dat aan de Universiteit Gent wordt gedoceerd in het tweede jaar van de bachelor Geschiedenis. Het leidt de gebruiker naar allerlei webpagina’s, werkinstrumenten en databanken die van nut kunnen zijn bij het onderzoek naar deze historische periode. De meeste daarvan zijn vrij toegankelijk, voor sommige databanken is inloggen vanuit het UGent-domein vereist.

Hier vind je een startpunt ter oriëntatie bij historisch onderzoek naar de middeleeuwen. Toelichting bij de genoemde instrumenten en uitgebreidere informatie is terug te vinden in het handboek: Steven Vanderputten, Jelle Haemers, Tim Soens en Jeroen Puttevils, Typologie en heuristiek van de bronnen voor de geschiedenis van de middeleeuwen (Gent: Lannoo, 2022).

Secundaire literatuur

Primaire bronnen

Hulpmiddelen

 

 

Wil je een toevoeging voorstellen? Broken links? Neem contact op met Janna.Everaert@ugent.be.