Bibliotheken, archieven en musea

 

Bibliotheken en archieven zijn de fysieke plaatsen waar secundaire literatuur en primaire bronnen worden bewaard. Ook musea beheren soms archiefcollecties en/of hebben een eigen bibliotheek. De online catalogi van deze bewaarinstellingen zijn niet geschikt als eerste stap om systematisch en omvattend literatuur en bronnen te verzamelen, maar wel om hun precieze bewaarplaats na te gaan en ze te raadplegen. 

 

Bibliotheken

 

Nationale Bibliotheken

Universiteitsbibliotheken

 

Erfgoedbibliotheken

Vlaamse erkende erfgoedbibliotheken (naast reeds vermelde Universiteitsbibliotheken van Gent, Antwerpen en Leuven)

Internationaal

 

Stadsbibliotheken

 

Collectieve bibliotheekcatalogi

Wanneer je via gedrukte of online bibliografieën werken identificeerde, kan je aan de hand van collectieve bibliotheekcatalogi snel terugvinden waar je die fysiek kan raadplegen.

Nationaal

  • Unicat (catalogus Belgische bibliotheken)
  • BIBforum (catalogus van de bibliotheken van de federale overheidsdiensten)

Regionaal

  • Cageweb (catalogus Gentse wetenschappelijke bibliotheken, buiten de UGent)
  • ANET (catalogus wetenschappelijke bibliotheken regio Antwerpen en Limburg)
  • LIBISnet (wetenschappelijk bibliotheeknetwerk, ontstaan vanuit KULeuven)
  • Boréal (catalogus bibliotheken Université Catholique de Louvain (UCL), Université Saint-Louis de Bruxelles en de Université de Namur)
  • Bibliotheek.be (catalogus openbare bibliotheken Vlaanderen)

Internationaal

  • European Library (catalogus Europese nationale en onderzoeksbibliotheken)
  • Worldcat (catalogus bibliotheken uit 90 landen wereldwijd)

 

Archieven

 

Koepelverenigingen

 

Archiefportalen inter-/transnationaal

Nederland

Europa

Wereldwijd

 

België

(Uitgebreider overzicht van archieven in België)

Nationale overheidsarchieven

Lokale overheidsarchieven 

 

Vlaanderen & Brussel

Culturele en levensbeschouwelijke archieven

Privaatrechtelijke archieven

Zoeken naar privaatrechtelijke collecties doe je via:

Thematische archieven

 

Wallonië

 

Nederland

Nationaal

Regionaal

 

Luxemburg

 

Duitsland

 

Frankrijk

 

Groot-Brittannië

 

Ierland

 

Portugal

 

Spanje

 

Oostenrijk

 

Italië

 

Verenigde Staten

 

Musea

(Uitgebreider overzicht van musea in België)

 

Nationaal

 

Vlaanderen

 

Brussel

 

Wallonië

 

Nederland