Heuristiek Klassieke Oudheid

Dit luik “Klassiek Oudheid” is nauw verbonden met de opleidingsonderdelen “Historische Praktijk 1: Oudheid”, “Historische Praktijk 2: Klassiek Oudheid” en “Heuristiek Klassieke Oudheid”, die aan de Universiteit Gent worden gedoceerd in het eerste en tweede jaar van de bachelor Geschiedenis. Deze pagina leidt de gebruiker naar allerlei webpagina’s, werkinstrumenten en databanken die van nut kunnen zijn bij het onderzoek naar de oudheid. De meeste daarvan zijn vrij toegankelijk, voor sommige databanken is inloggen in het UGent-domein echter vereist.

De titel “Klassieke Oudheid” is licht misleidend: de pagina’s binnen dit luik vormen een bibliografisch hulpmiddel bij de wetenschappelijke studie van de geschiedenis van de gehele oudheid. Oude geschiedenis is hier ruim opgevat en gaat van de Griekse wereld in de Archaïsche tijd tot de Late Oudheid en de overgang naar de Byzantijnse tijd. Dit luik slaat daarom ook op wat men soms als buurdisciplines beschouwt, zoals de etruscologie, geschiedenis van het Jodendom en Christendom en de byzantinistiek, maar die eigenlijk evengoed tot de Oude Geschiedenis behoren. We bieden hier een overzicht van de belangrijkste publicaties van bronnen en studies op het gebied van de verschillende hulpdisciplines en bronnensoorten. Tegelijk geven we een indruk van hoe die disciplines gestructureerd zijn. Daarnaast verwijzen we naar de belangrijkste hulpmiddelen om bronnen en publicaties te vinden.

 

 

Zie daarnaast:

 

Tot slot zijn er voor een aantal databanken ook video’s beschikbaar die laten zien hoe je ze gebruikt:

Video SEG Online

Video Gnomon

Video papyri.info

Video L’Année Philologique

 

 

Wil je een toevoeging voorstellen? Broken links? Neem contact op met Dorien.Slotman@ugent.be.