Bibliografieën

Wat volgt is een selectie van digitaal beschikbare bibliografieën en bibliografische databanken aan de hand waarvan wetenschappelijke literatuur kan worden gevonden met betrekking tot de vroegmoderne geschiedenis. Ze zijn niet allemaal vrij raadpleegbaar: die met de vermeldingen ‘UGentNet’, kunnen enkel worden geconsulteerd binnen het domein van een betalende abonnee zoals de Universiteit Gent.

Bibliografieën m.b.t. de vroegmoderne geschiedenis

Databanken masterscripties, licentiaats- en doctoraatsverhandelingen