Tijdschriften

L’année philologique biedt een exhaustieve lijst van alle tijdschriften die betrekking hebben op de antieke oudheid (zie volgend hoofdstuk).[1] Op de homepage van de online versie kunt u de volledige lijst doorlopen. U krijgt dan een lijst van meer dan 2000 tijdschriften. Dit zijn alle tijdschriften waaruit artikels werden opgenomen in jaargangen van de L’année philologique, sinds 1924. Een vrij groot aantal van deze bestaat echter niet meer; ongeveer de helft is nog actief.

 

Een beperkte lijst van algemene oudhistorische tijdschriften volgt hieronder. Men mag niet vergeten dat oudhistorici ook in algemeen historische tijdschriften publiceren. Zie daarvoor HPI. Tijdschriften specifiek voor deelgebieden en subdisciplines volgen in het passende hoofdstuk in deze compendium. In het bijzonder moet er op gewezen worden dat de tijdschriften voor de klassieke filologie ook bij uitstek tijdschriften zijn voor oudhistorici, aangezien beide disciplines historisch een twee-eenheid zijn: kijk dus ook naar de lijst aldaar.

 

Zoals de lijst hieronder aangeeft, wordt er vaak verwezen naar tijdschrifttitels met behulp van een afkorting. In principe hoort men daarbij de sigels te volgen die L’année philologique voorstelt.

 

 • Historia = Historia. Zeitschrift für alte Geschichte. Revue d’histoire ancienne
 • Klio = Klio. Beiträge zur alten Geschichte
 • Tyche = Tyche. Beiträge zur alten Geschichte, Papyrologie und Epigraphik
 • AncSoc = Ancient Society
 • RBPh = Revue Belge de Philologie et d’Histoire
 • AHB = The Ancient History Bulletin
 • AJAH = American Journal of Ancient History
 • CW = The Classical World
 • GRBS = Greek, Roman and Byzantine Studies
 • YClS = Yale Classical Studies
 • JLA = Journal of Late Antiquity
 • AntTard = Antiquité tardive: revue internationale d’histoire et d’archéologie (IVe-VIIIe s.)
 • BCH = Bulletin de Correspondance Hellénique de l’École française d’Athènes
 • Ktèma = Ktèma. Civilisations de l’Orient, de la Grèce et de Rome antiques
 • BCH = Bulletin de correspondance hellénique de l’École française d’Athènes
 • DHA = Dialogues d’histoire ancienne
 • MEFR = Mélanges d’archéologie et d’histoire de l’École française de Rome
 • JHS = Journal of Hellenic Studies
 • JRS = Journal of Roman Studies
 • Mêtis = Mêtis. Revue d’anthropologie du monde grec ancien. Philologie – Histoire – Archéologie
 • Pallas = Pallas. Revue d’études antiques
 • Athenaeum = Athenaeum. Studi periodici di Letteratura e Storia dell’Antichità
 • CQ = Classical Quarterly

 

Er bestaan ook tijdschriften die zich op een algemeen publiek richten, waaronder in het bijzonder leerkrachten:

 • Gymnasium = Gymnasium. Zeitschrift für Kultur der Antike und Humanistische Bildung
 • Phoenix = The Phoenix. The Journal of the Classical Association of Canada
 • BAGB = Bulletin de l’Association Guillaume Budé
 • G&R = Greece and Rome
 • Hermeneus (uitgave van het Nederlands Klassiek Verbond)
 • Kleio (uitgegeven te Leuven)
 • Tijdschrift voor Nederlandse classici

 

[1] Een handige gids voor deze en andere afkortingen is ook: Jean Susorney Wellington, Dictionary of Bibliographic Abbreviations Found in the Scholarship of Classical Studies and Related Disciplines. Revised and expanded edition. Westport, CT: Praeger, 2003.