Secundaire literatuur

Wetenschappelijke literatuur wordt op een verantwoorde manier verzameld door het raadplegen van gedrukte of digitale bibliografische instrumenten. Onderstaand overzicht bevat de algemene vindplaatsen aangereikt op de overzichtspagina van “Inleiding tot het Historisch Onderzoek”, aangevuld met instrumenten specifiek voor de moderne en hedendaagse periode. Naast bibliografieën, digital libraries, encyclopedieën en lexica lijsten we ook historische tijdschriften op die soms ook lopende bibliografieën en recensies van wetenschappelijke studies aanbieden.

Een overzicht van bibliografische databanken met toegang via de faculteitsbibliotheek Letteren & Wijsbegeerte van de UGent vind je hier. Opgelet: de meeste elektronische tijdschriften en databanken zijn enkel beschikbaar binnen het UGentNet, dus gebruik een universiteitscomputer, surf via een browser die je opende in Athena of log in via VPN.

 

Historische bibliografieën (gedrukt en online)

Voor een overzicht van gedrukte retrospectieve bibliografieën m.b.t. de moderne en hedendaagse periode die dateren van voor 2003, zie:

  • Van Eenoo, Romain. “De belangrijkste gedrukte bibliografische instrumenten.” In: Inleiding tot de lokale geschiedenis van de 19de en 20ste eeuw, uitgegeven door Jan Art en Eric Vanhaute, 17-55. Gent: Mens & Kultuur Uitgevers, 2003. (hier te raadplegen)

Hieronder lijsten we enkele voor de moderne en hedendaagse tijd relevante bibliografische instrumenten op.

 

Algemeen

  • Historical Abstracts (UGentNet, tijdschriften en boeken over geschiedenis van de wereld vanaf 1450 tot heden, excl. VS en Canada. Vooreerst een bibliografische databank, maar download van full-text soms ook mogelijk)

 

Nationale bibliografieën

Zie European Historical Bibliographies Project voor overzicht Europese nationale bibliografieën.

 

Thematische bibliografieën

Eerste Wereldoorlog

Tweede Wereldoorlog

Demografie

Landbouw en voeding

Belgische koloniale geschiedenis

Kunstgeschiedenis

 

Lokale bibliografieën

Je kan zoeken naar lokale studies via overkoepelende databanken:

Lokale of regionale historische kringen bieden soms ook databanken aan. Zoeken naar lokale verenigingen kan via de Erfgoedkaart van Faro.

 

Academische bibliografieën

Academische bibliografieën bieden een overzicht van de wetenschappelijke publicaties van onderzoekers aan een bepaalde universiteit.

  • Biblio (Universiteit Gent)
  • Lirias (KULeuven)
  • CRIS (Vrije Universiteit Brussel)
  • IRUA (Universiteit Antwerpen)

 

Digitale heuristiek (digital libraries)

De term ‘digital libraries’ slaat op online zoekomgevingen waar je informatie digitaal kunt consulteren. Dit kan zowel gaan over wetenschappelijke literatuur, primaire historische bronnen of beide. Volgend overzicht betreft online platformen waar je onder meer wetenschappelijke literatuur (artikels, boeken) vindt en kunt raadplegen:

Tijdschriften

 

Nationaal

Vaktijdschriften gespecialiseerd in de moderne en hedendaagse tijd

Algemene vaktijdschriften

Thematische vaktijdschriften

(De Universiteitsbibliotheek Gent stelt ook een reeks open access tijdschriften met een link met de UGent gratis ter beschikking via openjournals.ugent.be)

Lokale tijdschriften

Zoeken naar lokale historische kringen kan via de Erfgoedkaart van Faro.

Vaktijdschriften voor professionals 

 

Internationaal

Vaktijdschriften betreffende moderne en hedendaagse periode

Algemene vaktijdschriften

Thematische vaktijdschriften

Vaktijdschriften gespecialiseerd in een bepaalde regio

UGent online vaktijdschriften 

Via BrowZine kan je online tijdschriften van grote uitgeverijen met toegang via de UGent raadplegen.

 

Encyclopedieën en biografische lexica

 

Encyclopedieën

Eerste Wereldoorlog

Tweede Wereldoorlog

  • BelgiumWWII (CegeSoma)
  • Aron, Paul en José Gotovitch. Dictionnaire de la Seconde Guerre Mondiale en Belgique. Brussel: Versaille, 2008.
  • De Bruyne, Eddy en Francis Balace. Encyclopédie de l’occupation, de la collaboration et de l’Ordre Nouveau en Belgique francophone (1940-1945). La-Roche-en-Ardenne: Cercle Segnia, 2015.

Vlaamse Beweging

Belgische wetenschapsgeschiedenis 

 

Biografische lexica

België

Luxemburg

Nederland

Duitsland

Groot-Brittannië

 

Masterscripties en doctoraten

 

Zoeken naar masterscripties en doctoraatsverhandelingen kan ook gericht via universitaire databanken of overkoepelende portalen:

België

Europees

VS

Mondiaal

 

Op zoek naar een onderwerp voor jouw masterscriptie? Verken dan mogelijkheden via:

 

Zotero

Zotero is een referentiemanager om literatuur op te slaan en automatisch te citeren. Met Zotero Groups kan je ook samen een gedeelde bibliotheek beheren.

  • Via de zoekfunctie kan je op zoek gaan naar eventuele openbare Zoterogroepen rond een historisch thema. Zo kan je de literatuurlijsten van andere onderzoekers raadplegen.