Hulpmiddelen

Deze pagina bundelt uiteenlopende hulpmiddelen zoals historische woordenboeken, overheidspublicaties, hulpwetenschappen en digitale tools. Deze instrumenten kunnen voor de historicus van de moderne en hedendaagse tijd zowel nuttig zijn tijdens de heuristische fase als de onderzoeksfase.

 

Woordenboeken

Historische woordenboeken

 

Dialectkunde

 

Hulpinstrumenten

België: wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht

 • www.dekamer.be
 • SenLex (officiële informatie over Belgische institutionele regelgeving: bundeling Grondwet en belangrijkste institutionele normen)
 • Belgisch Staatsblad / Moniteur Belge (deels online raadpleegbaar: 1934-1940 en 1960-1997 (via zoekbalk); 1940-1944 (editie Londen), 1958-heden (via zoekbalk); en 1997-heden)
 • Pasinomie (officieuze, selectieve verzameling Belgische wet- en regelgeving, vanaf 1790)
 • BelgieLex (kruispuntbank Belgische wetgeving en rechtspraak)
 • Almanach Royal Officiel de Belgique (vanaf 1840, jaarboek van publieke instellingen en personeel, deels raadpleegbaar online)
 • Les Pandectes belges. Corpus Juris Belgici. 1878-1949, 151 dln. (Algemeen repertorium per trefwoord van Belgische wetgeving, rechtsleer en rechtspraak)
 • Publicaties Belgische overheid
 • Databank buitenlandse verdragen FOD Buitenlandse Zaken 1987-heden
 • Velle, Karel. Recht en Gerecht: Bibliografische inleiding tot het institutioneel onderzoek van de rechterlijke macht (1796-1994). Brussel: Algemeen rijksarchief, 1994.
 • Vrielinck, Sven. De territoriale indeling van België (1795-1963): Bestuursgeografisch en statistisch repertorium van de gemeenten en de supracommunale eenheden (administratief en gerechtelijk). Met de officiële uitslagen van de volkstellingen. 3 vols. Leuven: Universitaire pers, 2000.

Vlaanderen

 

Hulpwetenschappen

Muntwaardes omrekenen

 • Scholliers, Peter. “Prijzen en lonen: omzetten van Frank naar Euro.” Vlaamse Stam 58, nr. 2 (2022): 142-152. (lees hier)

Paleografie 

 

Digitale tools