Welkom

Welkom op de hoofdpagina van het Digitaal Platform Heuristiek en Historische Praktijk. Dit is een website die werd ontwikkeld met het oog op de ondersteuning van de vakken “Inleiding tot het historisch onderzoek” en “Historische Praktijk” die aan de UGent worden gedoceerd in het eerste en tweede jaar van de opleiding Geschiedenis. Het Digitaal Platform Historische Praktijk kwam tot stand in het kader van een onderwijsvernieuwingsproject gefinancierd via de Kwaliteitscel Onderwijs van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Promotor van het project is prof. René Vermeir.

Het luik “IHO” is gewijd aan elementaire werkinstrumenten die beginnende studenten moeten helpen om hun eerste stappen te zetten in het historisch onderzoek. Het is gekoppeld aan de vakken “Inleiding tot het Historisch Onderzoek” en “Historische Praktijk”. Prof. Anne-Laure Van Bruaene is verantwoordelijk voor dit luik.

Het luik  “Vroegmoderne Tijd” hangt samen met het corresponderende opleidingsonderdeel “Heuristiek Vroegmoderne Tijd”, gedoceerd in Bachelor 2. Er worden bronnen, hulpmiddelen, werkinstrumenten en links van uiteenlopende aard voorgesteld die relevant zijn in het kader van periodegebonden onderzoek. Prof. Vermeir is verantwoordelijk voor dit luik.

 

 

 

Neem contact op met Janna Everaert (janna.everaert@ugent.be) om problemen met de website en links te melden.