Welkom

 

Welkom op het Digitaal Platform Historische Praktijk van de opleiding Geschiedenis van de UGent.

Deze website ondersteunt de vakken “Inleiding tot het historisch onderzoek”, “Historische Praktijk” en “Heuristiek” in het 1ste en 2de bachelorjaar. De overzichten met hulpmiddelen voor het zoeken naar literatuur en primaire bronnen, met bibliotheken en archieven en met digitale databanken en tools zijn echter een ankerpunt waarop elke historicus altijd kan terugvallen. Ook masterstudenten, doctorandi en andere onderzoekers kunnen dus van hieruit hun historisch onderzoek aanvatten.

 

Algemene Inleiding tot het Historisch Onderzoek

Het luik “Inleiding tot het Historisch Onderzoek” is gewijd aan elementaire werkinstrumenten en heuristische hulpmiddelen die beginnende studenten helpen om hun eerste stappen te zetten in het historisch onderzoek. Het is gekoppeld aan de vakken “Inleiding tot het Historisch Onderzoek” en “Historische Praktijk 1”.

Heuristiek specifiek voor historische periodes

Het luik “Klassieke Oudheid” bevat verwijzingen naar databanken, hulpmiddelen en werkinstrumenten van uiteenlopende aard die relevant zijn in het kader van onderzoek naar de Oude Geschiedenis. Het hangt samen met de opleidingsonderdelen “Historische Praktijk 1: Oudheid”, “Historische Praktijk 2: Klassiek Oudheid” en “Heuristiek Klassieke Oudheid”, gedoceerd in het eerste en tweede jaar van de bachelor Geschiedenis.
Het luik “Middeleeuwen” bevat verwijzingen naar databanken, hulpmiddelen en werkinstrumenten van uiteenlopende aard die relevant zijn in het kader van onderzoek naar de middeleeuwen. Het hangt samen met het corresponderende opleidingsonderdeel “Heuristiek: Middeleeuwen”, gedoceerd in Bachelor 2.
Het luik “Vroegmoderne Tijd” bevat verwijzingen naar databanken, hulpmiddelen en werkinstrumenten van uiteenlopende aard die relevant zijn in het kader van onderzoek naar de vroegmoderne tijd. Het hangt samen met het corresponderende opleidingsonderdeel “Heuristiek: Vroegmoderne Tijd”, gedoceerd in Bachelor 2.
Het luik “Moderne en Hedendaagse Tijd” bevat verwijzingen naar databanken, hulpmiddelen en werkinstrumenten van uiteenlopende aard die relevant zijn in het kader van onderzoek naar de moderne en hedendaagse periode. Het hangt samen met het corresponderende opleidingsonderdeel “Heuristiek: Moderne en Hedendaagse Tijd”, gedoceerd in Bachelor 2.

 

 

 

Neem contact op met Janna Everaert (janna.everaert@ugent.be) om problemen met de website en links te melden.