Institutionele geschiedenis

In dit deel wordt een overzicht geboden van een groot aantal overheidsinstellingen uit de Vroegmoderne Tijd evenals van hun archieven en bewaarplaatsen. In het geval dat er specifieke toegangen bestaan op deze archieven, zijn deze eveneens weergegeven. Indien een PDF van deze toegangen beschikbaar is, kan deze ook hier geraadpleegd worden. Dit overzicht is een ideaal hulpmiddel bij een eerste selectie van archieven voor het historisch onderzoek, niet alleen naar de instellingen zelf maar ook naar alle andere onderwerpen die op basis van het archief van de overheidsinstellingen kunnen onderzocht worden. Dit overzicht is gesplitst op ‘de central overheidsinstellingen,’ en ‘de instellingen van het graafschap Vlaanderen.’

De central overheidsinstellingen

De centrale overheidsinstellingen en hun archieftoegangen

Algemene gidsen:

De instellingen van het graafschap Vlaanderen

De instellingen van het graafschap Vlaanderen, index

Algemeen gids:

  • Prevenier, W. en B. Augustyn, eds. De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795. Brussel: Algemeen Rijksarchief, 1997.

De instellingen van het hertogdom Brabant en de heerlijkheid Mechelen

Algemeen gids:

  • Van Uytven, Raymond, Claude Bruneel, en Beatrijs Augustyn, eds. De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Brabant en Mechelen tot 1795. Brussel: Algemeen Rijksarchief, 2000.