Primaire bronnen

Primaire bronnen worden op een verantwoorde manier verzameld door het raadplegen van gedrukte of digitale inventarissen, catalogi, retrospectieve bibliografieën en bronnenrepertoria. Hieronder de links naar enkele digitale voorbeelden. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen databanken die een beschrijving van de bron bieden met verwijzing naar de originele vindplaats en databanken die de bronnen ook in full-text of facsimile aanbieden.

Inventarissen van archiefbescheiden

Manuscripten (selectie bronnenrepertoria)

Gedrukte bronnen (selectie catalogi en retrospectieve bibliografieën)

Audiovisuele bronnen

Digital libraries

Digital libraries of online bibliotheken bieden via een geïntegreerde portaalsite diverse bronnen aan (tekst, kaart, beeld, audio, film…), al dan niet in Open Access. Vaak worden collecties van verschillende bewaarinstellingen gebundeld. Deze digital libraries bieden grote voordelen, maar hebben ook belangrijke beperkingen en vervangen het gebruik van bibliografieën of het bezoek aan de archieven en bibliotheken zeker niet.