Bewaarplaatsen

Bibliotheken en archieven zijn de fysieke plaatsen waar secundaire literatuur en primaire bronnen worden bewaard. De catalogi van bewaarinstellingen zijn niet geschikt om literatuur en bronnen te verzamelen, maar wel om hun precieze bewaarplaats na te gaan en ze te raadplegen.

Bibliotheken

Universiteitsbibliotheken

 

Nationale Bibliotheken

 

Erfgoedbibliotheken

 

Overige

 

Archieven

Koepelverenigingen

 

België

Nationale overheidsarchieven

Lokale overheidsarchieven

Bisschoppelijke archieven

Culturele en levensbeschouwelijke archieven

Privaatrechtelijke archieven

 

Nederland

 

Luxemburg

 

Duitsland

 

Frankrijk

 

Groot-Brittannië

 

Ierland

 

Portugal

 

Spanje

 

Oostenrijk

 

Italië

 

Verenigde Staten