De centrale overheidsinstellingen en hun archieftoegangen

Hieronder vindt u een overzicht van de centrale overheidsinstellingen in de Habsurgse Nederlanden. Via een klik op de link verschijnt telkens een nuttige bibliografische referentie, alsook een lijst van toegangen die kunnen worden gebruikt om het door de instelling geproduceerde archief te raadplegen. Sommige van deze archieftoegangen zijn in PDF beschikbaar.

De vertegenwoordigers van de soeverein, instellingen buiten de Nederlanden

De vertegenwoordigers van de soeverein, instellingen binnen de Nederlanden

Politiek en justitie

Economie en financiën

Oorlog en defensie

Wetenschap en onderwijs

Andere