Bronnen, thematisch

Het aantal historische ‘bronnen’ dat vandaag via de digitale weg binnen handbereik ligt, is eindeloos groot. Eerder dan een oriëntatie trachten te bieden in het vroegmoderne bronnenmateriaal dat wereldwijd online wordt aangeboden, wordt in deze rubriek daarom een keuze gemaakt voor één bepaalde regio, de Nederlanden (d.i. de Habsburgse Nederlanden en het bredere staatsverband waarin ze waren opgenomen, en de Republiek). Concreet betekent dit dat hieronder enkel bronnen worden gepresenteerd die op een of andere manier relevant zijn voor de studie van de Nederlanden in de 16e eeuw en de Zuidelijke Nederlanden in de 17e en 18e eeuw en van het Spaans-Habsburgs en het Oostenrijks-Habsburgs imperium waarvan ze deel uitmaakten, en van de Republiek. Op deze pagina’s vindt men enerzijds verwijzingen naar sites via dewelke gedigitaliseerde archivalia en oude drukken kunnen worden geraadpleegd, en anderzijds de PDF’s van tal van bronnenuitgaven die in de loop van de 19e en 20e eeuw werden gerealiseerd. Opgelet: sommige databanken zijn enkel bereikbaar via het webdomein van een geabonneerde instelling. Dit wordt aangegeven met de vermelding ‘UGentNet.’

Deze pagina bevat de thematisch lijst (politiek-institutioneel geschiedenis; economische geschiedenis; religieuze geschiedenis; rechtsgeschiedenis). Verder, zijn de bronnen opgedeeld in de volgende categorieën:

Politiek-institutioneel geschiedenis

Acta Pacis Westphalicae (APW) digital

Economische geschiedenis

Religieuze geschiedenis

Rechtsgeschiedenis