Onomastiek en anthroponymie

De onomastiek is de studie van de eigennamen, zowel van personen als plaatsen (en eventueel ook van dieren). De onomastiek in beperkte zin is identiek aan de anthroponymie: de studie van personennamen. De werken hieronder verstaan onomastiek in deze strikte betekenis.

Inleidingen

 • Fränkel, Namenwesen, in: RE XVI (1935), col. 1611-1670
 • Bechtel , Die attische Frauennamen nach ihrem Systeme dargestellt, Göttingen, 1902, 144 p.
 • Bechtel , Die historischen Personennamen des Griechischen bis zur Kaizerzeit, Halle, 1917, 637 p.
 • Kajanto , Onomastic Studies in the Early Christian Inscriptions of Rome and Carthage, Helsinki, 1963
 • Salomies , Adoptive and Polyonymous Nomenclature in the Roman Empire, Helsinki, 1992, 179 p.
 • Salway, B. ‘What’s in a name? A survey of Roman onomastic practice from c.700 B.C. to 700 A.D.’, JRS 84, 1994, p. 124-145
 • Salomies , Die römischen Vornamen. Studien zur römischen Namengebung, Helsinki, 1987, 466 p.

Repertoria en lexica

 • Abascal Palazon M., Los nombres personales en las inscripciones Latinas in Hispania, Murcia, 1994
 • Fraser, M. – Matthews, E., A Lexicon of Greek Personal Names, Oxford, 1987-
  Afkorting: LGPN
  Cf. Lexicon of Greek Personal Names- online, Oxford, http://www.lgpn.ox.ac.uk/index.html. De website biedt een zoekfunctie, online ondersteuning, indices en addenda bij de gedrukt uitgave.Het grootste project in zijn soort. De bedoeling is om alle geattesteerde Griekse eigennamen te repertoriëren, van de Dark Ages tot de 8e eeuw n.C. Deel I nadert zijn voltooiing met een 5e en 6e band. Deel 2 (namen uit Syria, Palestina, Trans-Euphrates (Parthia, Bactria enz.), en Egypte) wordt voorbereid.
 • Grassi, G. F., Semitic Onomastics from Doura Europos. The Names in Greek Script and from Latin Epigraphs, Padua, 2012
 • Ilan, T. Lexicon of Jewish Proper Names in Late Antiquity. 2 vol., Tübingen, 2002-2012
 • Kajanto, , The Latin cognomina, Helsinki, 1965
 • Lörincz, Barnabás – Redö, Ferenc, Onomasticon provinciarum Europae Latinarum, 4 vol., Budapest, 1994-2002
  Afkorting: OPEL
  Deels de Romeins-Latijnse tegenhanger van het LGPN, maar het omvat enkel de namen geattesteerd in inscripties afkomstig uit de Europese provincies van het rijk, dus niet deze geattesteerd in Italië (met uitzondering van Gallia Cisalpina, i.e. Noord Italië) of Noord-Afrika. Het repertorieert ca. 20.000 namen afkomstig van 127.000 loci. Het nadeel van OPEL is dat enkel de nomina en cognomina – elk apart – een lemma krijgen. Het is dus niet mogelijk om de volledige namen (praenomen – gentilicium – cognomen) van alle personen na te gaan. Hiervoor moet de gebruiker elke bronverwijzing in het repertorium apart opzoeken.
 • Lüddeckens, E. – Thissen, H. J. – Brunsch, , Demotisches Namenbuch. Wiesbaden, 1980-2000
 • Osborne, J. – Byrne S., The Foreign Residents of Athens. An Annex to the “Lexicon of Greek Personal Names: Attica”, Leuven, 1996, 483 p. (Studia Hellenistica, 33)
 • Pape, – Benseler, G. E., Wörterbuch der griechischen Eigennamen. 2 Bd., Brunschwig, 1911, 1710 p.(= Graz, 1959)
  cf. Masson O., Pape-Benseleriana VIII. Remarques sur le Wörterbuch de W. Pape et G.E. Benseler (1863-1870), in: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 42 (1981) p. 193-204
 • Perin , Onomasticon, 2 vol., Padua, 1913-1920 (= Padua, 1940)
  In feite delen deel V-VI van Forcellini’s Totius Latinitatis Lexicon
 • Preisigke, Namenbuch
  Afkorting: NB
  Preisigke, Friedrich, Namenbuch, enthaltend alle griechischen, lateinischen, ägyptischen, hebräischen, arabischen und sonstigen semitischen und nicht semitischen Menschennamen, soweit sie in griechischen Urkunden Ägyptens sich vorfinden, Heidelberg, 1922, 526 col. (= Amsterdam, Hakkert, 1967)
  Een onomastisch woordenboek (met supplement) van namen die voorkomen in Griekstalige Egyptische documenten. cf. Foraboschi D., Onomasticon alterum papyrologicum. Supplemento al Namenbuch di F. Preisigke, Milano, 1971, 353 p. (Testi e documenti per lo studio dell’antichità, 16. Serie papirologica, 2)
 • Trismegistos People, Leuven, https://www.trismegistos.org/ref/ [cf. 6.4]
  Dit onderdeel van de databank Trismegistos biedt in principe alle personennamen van Grieks-Romeins Egypte.
 • Schulze , Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, Berlin, 1904, 647 p. (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-historische Klasse, N.F. Band V, 5) = Schulze W., Zur Geschichte lateinischer Eigennamen (1904). Mit einer Berichtigungsliste zur Neuausgabe von O. Salomies, Hildesheim, 1991, 650 p.
 • Solin, Heikki – Salomies, Olli, Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum, Hildesheim, 1994, 2a editio, 508 p. (Hildesheim, 1988, 1a editio, 474 p. (Alpha-Omega. Reihe A, 80)
  Solin, Heikki, Die griechischen Personennamen in Rom. Ein Namenbuch. 3 Bd, Berlin – New York, 2003, 2. Aufl., 1584 p. (Berlin – New York, 1982, 1. Aufl., 1716 p.) (CIL. Auctarium, S.N. 2)
 • Solin, Heikki, Die stadtrömischen Sklavennamen: Ein Namenbuch. Drei Teile, Stuttgart,, 1996, 727 p. (Forschungen zur antiken Sklaverei. Beiheft, 2)
 • Solin, Heikki. 2003. Die griechischen Personennamen in Rom: Ein Namenbuch. 3 vol. 2e ed. Berlin
 • Wuthnow, H. Die semitischen Menschennamen in griechischen Inschriften und Papyri des Vorderen Orients, Leipzig, 1930