Metrologie

 • Bulmer-Thomas , Greek Mathematical Works, 2 vol., London, Heinemann, 1939-1941 (Loeb Classical Library)
 • Hitzl Konrad, Die Gewichte griechischer Zeit aus Olympia, Berlin – New York, Walter de Gruyter, 1996
  Zeer degelijke en grondig studie van de Griekse gewichtsysstemen en in het bijzonder van de gewichten gevonden in Olympia.
 • Hultsch , Griechische und römische Metrologie, Berlin, 1882, 2. Aufl, 745 p. (= Graz, 1970)
 • Hultsch (ed.), Metrologicorum scriptorum reliquiae. 2 vol., Leipzig, Teubner, 1864-1866: (= Stuttgart, Teubner, 1971, 1 vol.)
 • LehmannF., Gewichte, in: RE Suppl. III (1918), col. 588-654
 • Richardson F., Numbering and Measuring in the Classical World, Bristol Phoenix Press, 2004, 2nd edition, 82 p.
 • TodN., Greek Numerical Systems. Six Studies, Chicago, Ares, 1979
  Bundeling van 6 artikels, verschenen tussen 1911 en 1954.