Digital Libraries

In toenemende mate worden literatuur en bronnen gedigitaliseerd en op een geïntegreerde manier aangeboden, al dan niet in Open Access. “Digital libraries” bieden grote voordelen, maar hebben ook belangrijke beperkingen (zie de webtutorials). Ze vervangen het gebruik van bibliografieën of het bezoek aan de bibliotheek zeker niet.