Welkom

Welkom op het Digitaal Platform Historische Praktijk van de opleiding Geschiedenis van de UGent.

Dit platform ondersteunt de vakken “Inleiding tot het historisch onderzoek”, “Historische Praktijk” en “Heuristiek” in Bachelor I en II. Je vindt hier onder meer hulpmiddelen voor het zoeken naar wetenschappelijke literatuur en primaire bronnen, overzichten van bibliotheken en archieven, alsook digitale platformen, databanken en tools. Ook masterstudenten, doctorandi en andere onderzoekers kunnen dus van hieruit hun historisch onderzoek aanvatten. Het is een ankerpunt waarop elke historicus, beginnend of gevorderd, kan terugvallen.

 

 

 

Algemene Inleiding tot het Historisch Onderzoek

 

 

Het luik Inleiding tot het Historisch Onderzoek is gewijd aan elementaire werkinstrumenten en heuristische hulpmiddelen die beginnende studenten helpen om hun eerste stappen te zetten in het historisch onderzoek. Het is gekoppeld aan de vakken Inleiding tot het Historisch Onderzoek en Historische Praktijk I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heuristiek specifiek voor historische periodes

 

Het luik Klassieke Oudheid bevat databanken, hulpmiddelen en werkinstrumenten die relevant zijn in het kader van onderzoek naar de Oude Geschiedenis. Het hangt samen met de opleidingsonderdelen Historische Praktijk I: Oudheid, Historische Praktijk II: Klassiek Oudheid en Heuristiek Klassieke Oudheid, gedoceerd in het eerste en tweede jaar van de bachelor Geschiedenis.
Het luik Middeleeuwen bevat databanken, hulpmiddelen en werkinstrumenten van uiteenlopende aard die relevant zijn in het kader van onderzoek naar de middeleeuwen. Het hangt samen met het corresponderende opleidingsonderdeel Heuristiek: Middeleeuwen, gedoceerd in Bachelor 2.
Het luik Vroegmoderne Tijd bevat verwijzingen naar databanken, hulpmiddelen en werkinstrumenten die relevant zijn in het kader van onderzoek naar de vroegmoderne tijd. Het hangt samen met het corresponderende opleidingsonderdeel Heuristiek: Vroegmoderne Tijd, gedoceerd in Bachelor 2.
Het luik Moderne en Hedendaagse Tijd bevat databanken, hulpmiddelen en werkinstrumenten die relevant zijn in het kader van onderzoek naar de moderne en hedendaagse periode. Het hangt samen met het corresponderende opleidingsonderdeel Heuristiek: Moderne en Hedendaagse Tijd, gedoceerd in Bachelor 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen bij de website? Wil je een toevoeging voorstellen? Broken links? Neem contact op met Janna.Everaert@ugent.be.