Welkom

Welkom op de hoofdpagina van het Digitaal Platform Heuristiek en Historische Praktijk. Dit is een website die werd ontwikkeld met het oog op de ondersteuning van de vakken “Inleiding tot het historisch onderzoek”, “Heuristiek” en “Historische Praktijk” die aan de UGent worden gedoceerd in het eerste en tweede jaar van de opleiding Geschiedenis.

 

Het luik “Inleiding tot het Historisch Onderzoek” is gewijd aan elementaire werkinstrumenten die beginnende studenten helpen om hun eerste stappen te zetten in het historisch onderzoek. Het is gekoppeld aan de vakken “Inleiding tot het Historisch Onderzoek” en “Historische Praktijk 1”.

Het luik “Klassieke Oudheid” bevat verwijzingen naar databanken, hulpmiddelen en werkinstrumenten van uiteenlopende aard die relevant zijn in het kader van onderzoek naar de Oude Geschiedenis. Het hangt samen met de opleidingsonderdelen “Historische Praktijk 1: Oudheid”, “Historische Praktijk 2: Klassiek Oudheid” en “Heuristiek Klassieke Oudheid”, gedoceerd in het eerste en tweede jaar van de bachelor Geschiedenis.

Het luik “Middeleeuwen” bevat verwijzingen naar databanken, hulpmiddelen en werkinstrumenten van uiteenlopende aard die relevant zijn in het kader van onderzoek naar de middeleeuwen. Het hangt samen met het corresponderende opleidingsonderdeel “Heuristiek: Middeleeuwen”, gedoceerd in Bachelor 2.

Het luik  “Vroegmoderne Tijd” bevat verwijzingen naar databanken, hulpmiddelen en werkinstrumenten van uiteenlopende aard die relevant zijn in het kader van onderzoek naar de vroegmoderne tijd. Het hangt samen met het corresponderende opleidingsonderdeel “Heuristiek: Vroegmoderne Tijd”, gedoceerd in Bachelor 2.

 

 

 

 

Neem contact op met Janna Everaert (janna.everaert@ugent.be) om problemen met de website en links te melden.