Lexica

Lexica zijn wetenschappelijke woordenboeken en encyclopedieën. Typisch voor de historische discipline zijn bijvoorbeeld de biografische repertoria waarin de levens van beroemde mannen en vrouwen worden beschreven.

Encyclopedieën (Selectie) 

Biografische Repertoria (Selectie)